Home

Skärmläsare PDF

Använd Office-appen med en skärmläsare för att skapa PDF-filer från dokument eller bilder. Du kan också signera en PDF-fil Läsa en PDF-fil med en skärmläsare Acrobat har stöd för hjälpmedelsprogram, som skärmläsare och skärmförstorare, som hjälper synskadade att använda datorprogram. När hjälpmedel används lägger Acrobat till tillfälliga taggar till öppna PDF-filer för att förbättra läsbarheten

Använda en skärmläsare för att arbeta med PDF-filer i

 1. Obs!den här guiden är tillgänglig som ett Word-dokument och en PDF- fil (endast på engelska). Du kan Ladda ned en version av den här guiden i Braille (svenska, UEB nivå 2 Braille). Den nya layouten liknar i hög grad den tangentbordslayout du kan ha använt med andra skärmläsare
 2. Hjälpmedelsfunktioner i Acrobat Reader och i PDF-formatet gör det lättare för personer med funktionshinder att använda PDF-filer, med eller utan skärmläsare, skärmförstorare och blindskriftsskrivare. Att kunna göra PDF-dokumenten tillgängliga är till fördel för alla användare
 3. I det slutliga PDF-dokumentet visas Alt-text som ett verktygstips när användaren placerar markören över en bild. Alt-texten läses också upp som en beskrivning av bilden när uppläsningsfunktionen i Acrobat används eller när PDF-filen läses av en skärmläsare eller ett hjälpmedel
 4. skärmläsare, eftersom skärmläsare inte nödvändigtvis får tillgång till texten i rutan. dokument till pdf-format, måste du säkerställa tillgängligheten av tabellerna i pdf-filen med Adobe Acrobat. Lägg till en tabell så här: Gå till fliken Infoga

Om en PDF-fil inte innehåller taggar försöker Acrobat tagga filen automatiskt när användare läser eller omformar den, och resultatet kan vara en besvikelse. Med en taggad PDF-fil skickar det logiska strukturträdet innehållet till skärmläsare eller andra hjälpmedel i lämplig ordning Tillgänglighetsproblem i pdf-filer uppstår om pdf-dokumentet skapas på fel sätt, så att det inte finns tillgänglig information i dokumentet. Det viktiga ur tillgänglighetssynpunkt är att den som vill använda pdf-formatet skapar pdf-filer från välstrukturerade källdokument och med rätt verktyg

För att kunna lyssna på text i datorn behövs en talsyntes. En talsyntes omvandlar text till tal och används ofta i kombination med en skärmläsare som styr vad som ska bli uppläst. Programmet kan läsa text i e-mail, ordbehandlingsprogram, programmenyer, pdf-dokument eller information på Internet Både Windows och Mac har inbyggda skärmläsare. Ett tips innan du startar skärmläsaren första gången är att läsa på om hur du stänger av den och ha guiden framme så att du lätt kan se vilka kommandon som gäller. Notera att både skärmläsare och pdf:er fungerar olika bra i olika webbläsare och pdf-visningsprogram (Adobe Reader/PRO)

Läsa PDF-filer med flödesomformning och

PDF-en blir uppläst med en skärmläsare. Sida 8 (12) Tillgänglighetsanpassade Worddokument . Skapa tillgänglighetsanpassade tabeller För att skapa tillgänglighetsanpassade tabeller i Word finns det några saker som du bör tänka på: • Tabellerna ska ha en enkel struktur Exempel på hur en skärmläsare läser upp ett PDF-dokument för en blind person (Video). De grundläggande principerna är desamma för alla typer av dokument, men de enskilda stegen varierar beroende på vilket verktyg du använder och vilket det slutliga formatet på dokumentet kommer att bli. Grundprinciperna beskrivs nedan

skärmläsare och olika webbläsare kan fungera mer eller mindre bra i vissa situationer. Att vissa sidor inte fungerar som de ska, oftast på grund av att kontroller inte är ordentligt gjorda så att skärmläsaren inte förstår vad det är Text som är pdf eller bilder so Använda en skärmläsare för att dela innehåll mellan två Android-telefoner. Använda en skärmläsare för att arbeta med PDF-filer i Office-appen. Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365. Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Office-appen. Lär dig layouten i Office-appen med en. Tyvärr har vissa skärmläsare svårt att tolka PDF:er och att förmedla struktur och innehåll till användaren. HTML fungera mycket bra med skärmläsare, förutsatt att den är skapad enigt WAI:s riktlinjer, av någon med insikt i vad som krävs och vad som underlättar för icke seende skärmläsare och olika webbläsare kan fungera mer eller mindre bra i vissa situationer. Text som är pdf eller bilder som inte är tillgängliga . Även ologisk uppbyggda sidor som blir röriga. Jaws tappar ofta fokus på websidor med många formulärfält där innehålle

Fullständig guide till Skärmläsare

Bestäm i vilken ordning innehåll ska läsas upp av skärmläsare. Skapa och använd styckeformat för all text. Skriv alt-texter till alla bilder. Se till att få med anpassningar vid exportering till PDF. Kontrollera tillgängligheten. Office bjuder på ett inbyggt stöd i Word och PowerPoint för att testa tillgängligheten av ditt dokument Vi tillgänglighetsanpassar dina PDF:er För att göra information tillgänglig, inklusive för personer med funktionsnedsättning, Exempel på tillgänglighet kan i detta fall vara att texter är anpassade för att läsas upp av en skärmläsare i definierad läsordning,. Pdf-taggar ger en dold struktur och en textbaserad framställning av pdf-innehållet så att det kan läsas av en skärmläsare. Pdf-taggar liknar HTML-taggar och Word-format. Adobe Acrobat är det ursprungliga programmet för att skapa pdf-dokument och konvertera andra dokument till pdf Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får också lära dig hur du gör kopior av dina presentationer och delar dem via e-post i olika format, till exempel PDF Utöver det kommer Edge lägga till stöd för skyddade PDF-filer för ett extra lager säkerhet så det går att välja vem som har tillgång till att se, kopiera eller annotera ett dokument. Stöd läggs också till för MIP-skyddade filer samt möjligheten att fylla i PDF-formulär genom en skärmläsare

Hjälpmedelsfunktioner, Adobe Acrobat Reader D

För dig med skärmläsare. Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför svåra att läsa med skärmläsare. Vi strävar alltid efter att alla PDF-filer ska vara fullt tillgängliga och arbetar löpande med att tillgänglighetsanpassa dessa, men det kan finnas vissa brister ändå i Ska dokumentet konverteras till en PDF bör du välja att konvertera diagram till bild och lägga på en alt-text till bilden. Tabeller. Överväg noga alternativ innan data presenteras som en tabell. Användare med olika hjälpmedel såsom till exempel skärmläsare har ofta svårt att få en bra översikt och sammanhang Myndigheten för digital förvaltning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur digg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem Genom att följa rekommendationerna i den här artikeln kan du skapa ett hjälpmedelssanpassat dokument som fungerar med skärmläsare och andra hjälpmedelstekniker. Sedan kan du skapa ett taggat PDF-dokument eller en EPUB-bok som du kan dela med målgruppen och som har stöd för hjälpmedelsfunktioner med äldre versioner av skärmläsare. • Tillgänglighetsproblem i PDF-filer uppstår om den som skapar PDF-dokument gör detta på fel sätt, så att det inte finns tillgänglig information i dokumentet. Det viktiga ur tillgänglighetssynpunkt är att den som vill använda PDF

Skapa PDF-filer med hög tillgänglighe

Skärmläsare känner igen den här texten och ger information om vart länken leder. Ta en titt i vår hjälpguide för att se detaljerade instruktioner om hur du gör för att använda den här funktionen. 4. Språk och titel för PDF-dokumente För PDF:er finns det också en standard som heter PDF/UA. WCAG och PDF/UA är lika varandra men vi tycker att det kan vara lärorikt och bra att testa även mot PDF/UA. Med programmet PAC3 kan du testa dina dokument mot PDF/UA. Programmet kan också visa hur skärmläsare upplever dokumentet och är gratis att ladda ner Skärmläsare har inte förågan identifiera olika teckensnitt, Skapa tillgängliga PDF-dokument. För att ett PDF-dokument ska vara tillgängligt, måste de vara taggade. Det betyder att de då är försedda med en underliggande läsbar struktur Via den här menyn kan du även autotagga ett PDF-dokument så att det blir läsbart för skärmläsare och ändra läsordning på innehållet i ett PDF-dokument. Programvara Stockholms universitet erbjuder alla medarbetare fri installation av Office-paketet med tillgång till Word och PowerPoint En stor del av befolkningen är beroende av olika hjälpmedel, t.ex. skärmläsare, för att kunna ta del av webbplatser, dokument och PDF-filer. För att hjälpa denna grupp med sina digitala ärenden, trädde EU-direktivet om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (webbtillgänglighetsdirektivet) i kraft den 23 september 2018

Att ändra PDF-filer kan ge oförutsägbara resultat, och det finns ingen Ångra i programmet. Denna vy kan också ge en ganska bra återgivning av den ordning i vilken skärmläsare kommer att läsa innehållet. Vissa hjälpmedels-korrigeringar kan göras med hjälp av detta verktyg Här kan du söka din busstidtabell och ladda ner den till din mobiltelefon eller till din dator. Våra pdf-tidtabeller är inte tillgängliga för skärmläsare. Vi hänvisar dig som har skärmaläsare till vår reseplanerare på startsidan Talsyntes/Skärmläsare En talsyntes omvandlar text på datorn till tal. Talsyntesen används oftast tillsammans med en skärmläsare som styr vad som ska läsas upp. Många program har markör som följer med i texten och andra funktioner som underlättar läsningen PDF-dokument bör vara tillgängliga, särskilt om de publiceras på webben. Det innebär att de är så bra som möjligt för så många som möjligt - att det finns flera sätt att ta till sig informationen. Enklast och smartast är att göra rätt från början i det program där du skapar originaldokumentet Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ. Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare. Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument som är publicerade före den 23 september 2018. Webbplatsen innehåller Word- och Excel-filer som kanske inte fungerar med skärmläsare

 1. Skärmläsare och punktskriftsläsare kan då hoppa mellan rubriker, Språkinställningar förs inte över om dokumentet exporteras till en PDF. Om PDF är det slutliga formatet för dokumentet, måste du göra nya språkinställningar för PDF-dokumentet med hjälp av Adobe Acrobat Pro/X
 2. PDF/UA definierar de tekniska krav som måste beaktas då PDF-dokumentet skapas. Standarden specificerar hur relevant PDF-innehåll (såsom semantiskt innehåll, textinnehåll, bilder, formulärfält, kommentarer, bokmärken och metadata) får användas i PDF/UA-kompatibla dokument
 3. Alla hjälpmedelsfunktionerna i PDF-dokument stöds inte eftersom PDF-visaren fortfarande är i experimentfasen. Därför ska ShowControls anges till true så att användarna kan öppna dokumentet i ett externt program. Lär dig hur du skapar tillgängliga PDF-dokument med standarden WCAG 2.0 och PDF/UA. Stöd för skärmläsare
 4. När Word-dokument konverteras till pdf hanteras information i sidhuvud och sidfot som bakgrundsdata. Det blir inte uppläst i skärmläsare. Om informationen i dessa delar av sidan är väsentliga och ska läsas upp behöver de läggas till dokumentets läsordning

Vissa PDF-dokument är inte tillgänglighetsanpassade och fungerar därför inte korrekt med skärmläsare. PDF-filer som produceras efter 23 september 2020 kommer att vara tillgängliga. Vissa videofilmer som finns på webbplatsen är inte syntolkade eller textade. Filmer som produceras efter 23 september 2020 kommer att vara tillgängliga Skärmläsare använder s.k. alternativtext för att ge användare information om bilder i en presentation. Lägg alltid till enkla och kortfattade alternativtexter som anger exakt vad bilden föreställer, t.ex. foto av en cell som delar sig alternativtext vilket gör att bildens källa läses upp i en skärmläsare. Om ikonerna får alternativtexten style='max-width:90%' alt= blir sidan enklare att navigera med skärmläsare. • Telefonnummer till kundtjänst - flera olika kontaktvägar till kundtjänst är viktigt. Webbplatsen hänvisar till e-post och chattfunktion, men ett telefonnummer saknas

PDF från de val av filformat som erbjuds. Välj alternativet Standard (publicera online och skriv ut). Som standard ger det en PDF-fil som bevarar dokumentets tillgänglighetsanpassning. Klicka på Alternativ. Under rubriken PDF-alternativ kryssar du i rutan ISO 19005-1-kompatibel (PDF/A). Då bäddas typsnitten in i dokumentet I taggade PDF-filer finns taggar och element som förklarar sidans innehåll, till exempel citatavsnitt, stycke eller rubrik. Genom struktur på webbsidorna blir det enklare för de som använder skärmläsare. Detta gör PDF:en enkel att navigera i. Spara dokument som taggade PDF-filer. Börja med ett tillgängligt textdokument Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare. Vissa bilder på goteborg.se saknar en alternativ text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information För dig som använder skärmläsare. Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare. Vissa bilder på rsgbg.se saknar en alternativ text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information. Vissa filmer saknar titel-text Ibland är innehåll inte relevant att läsa upp i pdf-dokumentet. Det kan röra sig om bilder eller inslag som styr innehållets disposition som saknar relevans i skärmläsare - eller rent av stör uppläsning av dokumentet

Skapa tillgängliga PDF-filer i Adobe Acroba

PDF-tillgänglighet - innehåll i PDF-intyg kan läsas upp i fel ordning av skärmläsare. Tangentbordsnavigering- bland annat behöver fokusordning förbättras när användaren byter steg i flerstegsprocesser. Tillgängliga formulär- vissa felmeddelanden och hjälptexter behöver förtydligas Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare. Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument. Rubriker och rubriknivåer används inte alltid korrekt, vilket kan orsaka svårigheter både för användare med kognitiva och synnedsättningar Det finns många tillgänglighetsbrister i automatiskt genererade pdf:filer. Men samma information finns även på webbplatsen som betydligt mer tillgängliga webbsidor. Många bilder har Thumbnail som textbeskrivning, och många ikoner uttalas av skärmläsare endast som en bokstav (eftersom vi använder ett teckensnittsbaserat symbolbibliotek) Det finns sex olika infografer som visar hur tillgängligheten kan beaktas med tanke på olika användare. På sidan finns innehållet i infograferna också i textform.. Anvisningarna har översatts och anpassats utifrån en affisch som gjorts inom ramen för ett webbtillgänglighetsprojekt av enheten Home Office Digital inom den offentliga förvaltningen i Storbritannien

skärmläsare. Utan skärmläsare väljer du först nivå och får sedan en uppgift. När du rör vid en bokstav ljudas den, och när alla bokstäverna är på plats läses ordet upp. Tyvärr är interaktionen dock implementerad på ett sätt som inte alls fungerar med skärmläsaren Inlägg om skärmläsare skrivna av Lars Karlsson. Det är lätt att tro att tillgänglighet på webben bara är till för blinda som använder skärmläsare eller talsynteser, att tillgänglighet är dyrt och svårt, eller att tillgängliga sidor är det samma som fula sidor Problem vid navigering med hjälpmedel som tex skärmläsare. PDF-dokument saknar korrekt uppmärkta rubriker, tabbordning och alt-texter. WCAG 1.1.1 (A), WCAG 1.3.1(A), WCAG 2.1.1(A), WCAG 2.1.2(A), WCAG 2.4.5(AA), WCAG 3.2.3(AA) Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 september 2021 Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare. Vissa bilder på poseidon.goteborg.se saknar en alternativ text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information

även kort de skärmläsare som finns på marknaden, dvs. uppläsningshjälpmedel som användaren själv installerat på sin dator. I del tre redogör vi för den forskning som finns om användbarheten av uppläsningshjälpmedel för olika grupper av användare med särskilt fokus på personer med andra modersmål än svenska Taggad PDF. I taggade PDF-filer finns taggar och element som förklarar vad innehållet i filen är, till exempel citatavsnitt, stycke eller rubrik. Genom struktur på webbsidorna blir det enklare för de som använder skärmläsare. Varför använda taggade PDF-filer? Stämmer nedanstående in på dig Tillgänglighet för dig som använder en skärmläsare. otillgängliga pdf-filer publicerade före den 23 september 2020. Det är ett omfattande arbete att anpassa alla tidigare publicerade dokument på så att de uppfyller de skärpta lagkraven för tillgänglighet Det finns PDF-dokument som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare. Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktig alternativ text. Filmer som publicerats före den 23 september 2020 kan sakna textalternativ. Vissa avsnitt på webbplatsen har inkonsekvent navigation. Problem vid användning utan. PDF Majoriteten av de dokument som finns på webbplatsen är tillgängliga. Felmeddelande med skärmläsare vid personnummerinmatning Vid inmatning av exempelvis personnummer anges en formathjälp ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Vid användning av skärmläsaren NVDA läses inte bindestrecket upp

Startsida - Specialpedagogiska skolmyndighete Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare. Vissa bilder på bostadsbolaget.se saknar en alternativ text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information Alla kartor ligger under dokument som pdf-dokument. Kartorna fungerar inte om du använder skärmläsare. Om du behöver hjälp kontakta gärna kundservice på 0771- 22 40 00. Dessa linjekartor har vi: Västerås Översiktskarta alla linjer. Samlingskarta stadslinjer 1-7. Linje 1. Skärmläsare kan inte ta sig igenom alla flöden. Planen framåt Nuvarande webbutik är under avveckling och planering för en ny tillgänglig webbutik pågår för att uppfylla tillgänglighetskraven. Vill du kontrollera hur mycket reskassa som finns kvar på ett UL-kort kan du även ringa kundservice på 0771-14 14 14

Tips och råd om pdf och tillgänglighet - Funk

Lika värde nr 1, 2021, för skärmläsare pdf (0,9 MB) 0 kr exkl. 0% moms. st Lägg i varukorg, Lika värde nr 1, 2021 - Tema: Undervisning och struktur Lägg i varukorg. En tydlig struktur för dagen och undervisningen är. (WCAG 1.3.1) Tabellstrukturerna i vissa PDF-dokument innehåller brister som försvårar användningen av skärmläsare (t.ex. tabeller har använts för att arrangera texten, kolumnrubriker saknas i koden och likartade uppgifter har fördelats mellan flera olika tabeller)

Talsyntes Kompensatoriska hjälpmede

Om du behöver bifoga dokument i till exempel PDF-format ska PDF:en anpassas så att den blir tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Den behöver framför allt kunna läsas av en skärmläsare. Kontroll. Testa att läsa dokumenten med skärmläsare. Mer om riktlinjen på Diggs webbplat Bland annat publiceras många pdf-dokument på regeringen.se där grunddokumentet inte framställts i Regeringskansliet. Då kan det vara svårt att i efterhand skapa en fullt ut tillgänglig pdf. Kända brister: Vissa pdf-dokument är inte skapade på rätt sätt (taggade) så att de fungerar med skärmläsare

Högsta förvaltningsdomstolen assistans, högsta

6 tips för att publicera tillgängliga pdf:er på webben

Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare. Vissa bilder på Vellinge.se saknar en alternativ text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare. Vissa sidor på webbplatsen är inte helt korrekt uppmärkta enligt den tekniska standarden Wai-aria (WCAG 4.1.3, tillgänglighet i allmänhet) Statusmeddelanden läses inte automatiskt för skärmläsare. (WCAG 2.4.4, tillgänglighet i allmänhet) PDF-länkarna informerar inte användare med skärmläsare om att länken öppnar en PDF-fil Göteborgs universitet står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur gu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den beskriver också eventuella kända problem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan lösa dem. Vi arbetar konstant för att webbplatsen ska uppfylla.

Översikt tillgängliga dokument - Manua

skärmläsare. Vårt resultat visar att användbarhet påverkas av flera olika faktorer och att det fortfarande återstår en hel del arbete innan skärmläsare kan ses som ett optimalt hjälpmedel för synskadade Via den här menyn kan du även autotagga ett PDF-dokument så att det blir läsbart för skärmläsare och ändra läsordning på innehållet i ett PDF-dokument. Uppdaterad: 2020-10-0 Förkortningen pdf är tillräckligt känd för att klara sig bra på egen hand, i alla fall i visuell presentation. För att uppläsning i skärmläsare ska låta vettigt kan det vara lämpligt att ange portable document format, förslagsvis med hjälp av abbr i html-koden

Använda en skärmläsare för att arbeta med filer i Office

dylikt, behöver tydliggöras för användare av skärmläsare. Problem vid användning med nedsatt synförmåga Vissa ikoner som har en betydelse för innehållet saknar beskrivning med skärmläsare. I vissa vyer läses sidtitel inte upp först vid användning av skärmläsare, utan läses efter bakåtnavigering hjälpmedel, t.ex. skärmläsare, för att kunna ta del av webbplatser, dokument och PDF-filer. För att hjälpa denna grupp med sina digitala ärenden, trädde EU-direktivet om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (webbtillgänglighetsdirektivet) i kraft den 23 sep-tember 2018 Ladda ner med skärmläsare så här. Kan jag ladda ner från legimus.se direkt till min surfplatta eller mobiltelefon? Ja om du har Android eller appen Legimus installerad. gå in på www.legimus.se via webbläsaren i telefonen. Du måste välja alternativet zip

Lika värde nr 4, 2020 – Tema: Skola på distans - SPSMProgramtidningInkludera dolt innehåll i pdf-dokument | KTH IntranätSkapa tillgängliga dokument i Microsoft Word – Manual

Gravt synskadade användare behöver ett hjälpmedel, en skärmläsare, för att kunna använda datorn. Den omvandlar det som visas på skärmen till tal och/eller punkskrift. För att detta ska fungera i pdf-filer måste filerna innehålla en struktur. Denna struktur byggs upp av kod som liknar html-kod, men i pdf-sammanhang kallas för taggar Universitets- och högskolerådet står bakom webbplatsen Studera.nu. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Denna sida beskriver hur Studera.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister så att vi kan åtgärda dem En skärmläsare är ett program som läser upp det som står på skärmen. Här beskrivs de brister som berör dig som använder skärmläsare: Det finns pdf:er på sajten som inte är tillgänglighetsanpassade. För dig som navigerar med hjälp av tangentbordet Vissa PDF-dokument innehåller tillgänglighetsbrister. Vissa PDF-dokument (till exempel några av Evlis delårsrapporter, fondernas faktablad och fondfakta samt fondernas ESG-rapporter) är inte för tillfället helt tillgängliga. Vi arbetar för närvarande med att göra alla PDF-dokument publicerade efter 23.9.2018 tillgängliga under år 2021 PDF-dokument..... 15 Spara Word-dokument som PDF... 15 Efterarbete i Acrobat När en skärmläsare läser upp rubrikerna på en sida så ska användaren få en tydlig blick över innehållet och sidans struktur

 • Vodafone Schulden Kontakt.
 • Scandic Friends corona.
 • Cardano to AUD converter.
 • 5 oz to gram.
 • Köpa hästgård i Spanien.
 • Outlook map Verwijderde items.
 • Download bitcoin crypto mining php scripts.
 • Waitrose linen feel napkins.
 • Ik word gebeld door vreemde nummers.
 • Nigeria: NNL fixtures 2020/2021.
 • Blockstack authentication.
 • Kopparberg Cider Jordgubb Lime.
 • Åkers Krutbruk.
 • Ekologisk mat nackdelar.
 • Bokföra hyresintäkter moms.
 • Second Hand Norrtälje.
 • Bricklaying production rates.
 • MinerGate GPU mining network error.
 • CSN corona.
 • Second Home Invest Zell am See.
 • Types of cryptography algorithms.
 • Sveriges äldsta riksvapen.
 • VGM NL verhuurmakelaar.
 • P2P lending Malta.
 • Australien Sport Englisch.
 • KiVa regels.
 • Bitcoin überweisung nicht bestätigt.
 • Serum Institute Twitter.
 • Bolån nybyggt hus.
 • Boende Bollnäs.
 • Pull and bear bruna jeans.
 • S&P returns by year.
 • Ally verb.
 • Skatteverket adress deklaration.
 • Blanda Sourz Rainbow Ice.
 • Anxiety Pen sverige.
 • Flerovium protons neutrons and electrons.
 • UF Göteborg.
 • Skåne befolkningstäthet.
 • Node RED host.
 • Vattenfall jobb Forsmark.