Home

Försvarsmakten övningar 2021

Sydfront 21 - Försvarsmakte

 1. Övning i skarpt läge. Av: Alf Johansson | Sydfront 21 - 22 april 2021 kl: 16.00. Arméövningen Sydfront 21 med 3 500 deltagare kommer att genomföras 25 april till 10 maj på övnings- och skjutfält i Västergötland, Småland och Skåne. - Vi övar därför att vi lever i ett skarpt omvärldsläge
 2. Northern Forest 2021. Inom ramen för det finsk-svenska försvarssamarbetet har Sverige bjudits in att delta i övningen Northern Forest 2021. Övningen är den finska Försvarsmaktens högst prioriterade under 2021. Northern Forest är också finska arméns slutövning för inneliggande utbildningsomgång värnpliktiga
 3. Northern Forest 2021 är finska Försvarsmaktens högst prioriterade övning under 2021 och den finska arméns slutövning. Den genomförs den 17 maj - 2 juni i Rovajärvi- och Sodankylä. Sverige har bjudits in att delta i övningen. Övningen omfattar cirka 6800 deltagare varav omkring 350 svenska soldater och officerare
 4. I mars genomförs slutövningen Vintersol 2021 i Norrbotten. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten. Målet är att samöva förbanden i subarktiska förhållanden inom brigads ram. Detta mot en bakgrund av ett nationellt högkonfliktscenario. I år är Vintersol en krigsförbandsövning för delar av 92:a artilleribataljonen
 5. Militära flygövningar 2021. Här hittar du planerade militära övningar med påverkan på luftrummet. Detaljerad information publiceras i AIP Supplement. Flygövning i västra Sverige. Flygövning i norra Sverige. flygstridskrafter i södra Östersjön. Drönarövning i Hanöbukten. för PfP-länder i södra Östersjön
 6. Övningsscenario: Under en patrull långt utanför campen kör det första fordonet i en fordonskolonn på en hemmagjord sprängladdning. Utfallet blir en av galtarna välter och passagerarna kan vara potentiellt skadade. När vi kommer in i övningen har händelsen precis skett och det råder febril verksamhet i plutonen

7 maj 2021 09:11 2 minuters läsning. 0. En stor del av METOCC har perioden 2-5 maj genomfört övningen METOCC 21:1. Övningen är en KFÖ (krigsförbandsövning) och syftar till att öva METOCC befattningshavare i respektive krigsuppgift, öva ledning inom krigsförbandet, pröva reservrutiner och ny metodik, öva hantering av friktioner samt kanske viktigast. 27 april 2021 10:14 7 minuters läsning. 0. De värnpliktiga har precis avslutat Funktions- och bataljonsövning 1 och är nu mitt i vård och förberedelser inför nästa övning som drar igång den här veckan Försvarsmakten ska till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 29 januari respektive den 18 juni 2021 redovisa genomförda övningar med internationellt förbandsdeltagande under det senaste halvåret samt planerade övningar med internationellt förbandsdeltagande för det kommande året Under 2021 fortsätter den traditionen och Försvarsmakten har bjudit in flera länder till både nya och återkommande övningar. - Vi visar genom våra samarbeten att vi är trovärdiga och relevanta i relation till våra partners och den uppgift Försvarsmakten ska lösa

Northern Forest 21 - Försvarsmakte

Försvarsmakten har under hela våren stöttat samhället under den pågående pandemin. Samtidigt har myndigheten löst sina uppgifter, gjort beredskaontroller,.. 8 maj 2021 10:29 Ett 20-tal soldater har drabbats av covid-19 under försvarets stora övning Sydfront 21 i mellersta och södra Sverige, uppger Försvarsmakten Här kan ni följa 522. R3-pluton i Uppsala under övningar, utbildningar samt vår skarpa tjänst på Uppsala flygplats. R3 står för: Räddning, Röjning och Reparation. Ett förband - många förmågor! Vår huvuduppgift på Uppsala-Ärna flygplats är att bedriva flygplatsräddningstjänst samt flygfälthållningstjänst

Frågor och svar Northern Forest 2021 - Försvarsmakte

Publicerad 2021-05-08 10:29 . Uppdaterad 2021-05-09 13:18. Coronautbrott under försvarets övning. Ett 20-tal personer har konstaterats smittade av covid-19 under försvarets stora övning Sydfront 21 som pågår i södra och mellersta Sverige. Foto: Adam Ihse/TT. Försvarsmakten ska också redovisa myndighetens vidtagna och planerade åtgärder för efterbehandling av förorenade områden senast den 22 februari 2021. Försvarsmakten ska samverka med övriga myndigheter inom försvarssektorn samt samverkansgruppen för statligt förorenade områden och utgå ifrån Naturvårdsverkets rapport Vägledning och samverkan för hantering av statens förorenade områden (NV rapport 6888)

Uppdaterad 10 maj 2021 Publicerad 8 maj 2021. Ett 20-tal soldater totalt har drabbats av covid-19 under försvarets stora övning Sydfront 21 i mellersta och södra Sverige,. 8 maj 2021 10:29. Ett 20-tal soldater har drabbats av covid-19 under försvarets stora övning Sydfront 21 i mellersta och södra Sverige, uppger Försvarsmakten. - Vi har klarat av det här. Den är kopplad till vad du arbetar med, utifrån befattning, dina arbetsuppgifter, ditt ansvar samt hur och var du arbetar. Du får extra ersättning vid övningar, beredskap och insats. Lägsta grundlönen soldater och sjömän är 20 000 kronor. SEMESTER. När du arbetar i Försvarsmakten har du fler semesterdagar än vad semesterlagen säger

Försvarsmakten tillsammans med en rad andra myndigheter och organisationer vill uppmärksamma vikten av att bära flytväst på sjön. ktens högst prioriterade under 2021. Den genomförs 17 maj Övning Sydfront 21 är nu avslutad. Övningen,. Välkommen med din ansökan senast 13 juni 2021, innehållandes: CV och ett personligt brev, kopia på körkort(fram och baksida). Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats Välkommen med din ansökan senast 2021-06-20. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Som företagssjuksköterska/leg. sjuksköterska är du placerad vid Försvarshälsan som ingår i Logistikenheten Tjänsten innebär att vara samverkansfunktion mellan 4.BasE och övriga flottiljen gällande planering av insatser, övningar och stöd till skvadroner och andra enheter och verksamheter. Som stridsledning s officer kommer du att arbeta med verksamhets- och övning splanering för de uppgifter som åligger enheten, samt ledning och genomförandet av desamma

Besök på Försvarsmaktens övning Sydfront, digitalt - Regeringen.se. 8 maj 16 maj 2021 18:11 Under 1 minuts Personlig blogg . Här kan ni följa 522. R3-pluton i Uppsala under övningar, utbildningar samt vår skarpa tjänst på Uppsala flygplats. R3 står för: Räddning, Röjning och Försvarsmaktens främsta uppgift är att ansvara för Sveriges militära försvar och att värna om. 2021-04-05 • 2 min 24 sek • Bo Carlsson • bo.carlsson@tv4.se. Öbor har tröttnat på Försvarsmaktens övningar. Det har blossat upp en strid i Göteborgs södra skärgård. Försvaret har fått tillstånd av regeringen att öva 115 dagar om året,.

Vintersol 2021 - Försvarsmakte

 1. Försvarsmaktens deltagande i internationellt övningssamarbetet under år 2021. Försvarsmaktens plan för 2021 innehåller 60 övningsevenemang (71 år 2020). Kostnaderna för dessa övningar uppgår till sammanlagt ca 4,0 miljoner euro (7,9 miljoner euro 2020)
 2. Försvarsmakten. Nedan anges mål för Försvarsmaktens operativa förmåga. Dessa mål preciseras i regeringens beslut Försvarsmaktens operativa förmåga och försvarsplanering 2021-2025 den 17 december 2020 (Fö nr 4). Försvarsmakten ska successivt under perioden 2021-2025 respektive 2026- 2030, öka sin förmåga att, i händelse av.
 3. Inplanerade övningar i Riskområde Vättern denna vecka. Nyheter. 2021-06-01 Nyhet Något att lita på i alla lägen 2021-05-26 Nyhet Avancerade sensorer ger taktiska fördelar 2021-05 Startsida Aktuellt och press. Försvarets materielverk upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska.

Militära flygövningar 2021 - Transportstyrelse

Vintersol 2021 - Försvarsmakten

Lufttankning är ett precisionsuppdrag. Stridsledningen placerar lufttankningsflygplanet på ett taktisk effektivt ställe och leder sedan in stridsflyget som behöver bränsle. Flygplanen som skall tanka lägger sig till att börja med på vänster flank till Mighty 842. Därefter anhåller de om att påbörja tankning och då är det. Är du anhörig till någon i Försvarsmakten och har frågor om myndighetens åtgärder avseende covid-19 och coronaviruset kan du ringa 076-878 26 88. Telefonlinjen bemannas vardagar klockan 08.00 till 18.00. Är du anställd i Försvarsmakten ska du vända dig till din närmsta chef. INSTÄLLDA EVENEMANG OCH ÖVNINGAR

Övning ger färdighet - Malibloggen - Försvarsmakte

Tel: +48 503 598 657 Strona główna|; Samochody|; Nasi klienci|; Cennik|; Partnerzy; Faceboo Coronautbrott under försvarets övning. Militärövningen Sydfront 21 pågår mellan 29 april och 10 maj i Syd- och Mellansverige och består av 13 olika förband med cirka 3 500 deltagare. Ett 20-tal soldater har drabbats av covid-19 under försvarets stora övning Sydfront 21 i mellersta och södra Sverige, uppger Försvarsmakten Ett 20-tal soldater har drabbats av covid-19 under försvarets stora övning Sydfront 21 i mellersta och södra Sverige, uppger Försvarsmakten Kommendörens för försvarsmakten hälsning 4.6.2021. Fältbiskopens hälsningsord 4.6.2021. Självständighetsdage

Så kan försvaret tränas med AI. 8 mars, 2021 av nozaksson. Ett forskarteam på totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har tagit fram nya metoder och skrivit en rapport kring ny AI-teknik som kan göra datorgenererade styrkor mer realistiska. AI-teknik kan göra Försvarsmaktens övningar bättre och mer effektiva Arbetet med jämställdhet och likabehandling. Resultatrik verksamhet. Skyddsområde Totalförsvarsproposition 2021-2025 - inriktning av Sveriges försvarspolitik. Proposition Totalförsvar 2020/21:30 innehåller förslag om ett övergripande mål för totalförsvaret och nya mål för det militära respektive civila försvaret. Här finns regeringens inriktning för Försvarsmaktens krigsorganisation och förändringar i.

Försvarsmaktens idrottsskola. Hjälpmekaniker för jaktflyg och helikopter. Piloterna. Specialgränsjägarna. Utbildning i elektronisk krigföring. Andra tjänstgöringsalternativ samt befrielse från tjänstgöring. Repetitionsövningar och Försvarsmaktens frivilliga övningar 21 § /Upphör att gälla U:2021-04-01/ Försvarsinspektören för hälsa och miljö ansvarar inom Försvarsmakten för tillsynen över miljö- och hälsoskyddet, hälso- och sjukvården, tandvården och smittskyddet samt för offentlig kontroll av livsmedel, foder och animaliska biprodukter och djurskyddet i enlighet med särskilda bestämmelser Övningen, som är omfattande, möjliggör övning av samverkan mellan stora trupphelheter, berättar övningsledaren, överste Kari Pietiläinen från Markstridsskolan. I NF21-övningen deltar totalt cirka 7 000 personer, och deltagarna består av beväringar, reservister och Försvarsmaktens avlönade personal

Övning: METOCC 21:1 - Försvarsmeteorologern

Ett 20-tal soldater har drabbats av covid-19 under försvarets stora övning Sydfront 21 i mellersta och södra Sverige, uppger Försvarsmakten. - Vi har klarat av det här själva och hade. (SOU 2021:25) till Uppsala kommun för yttrande senast 11 juni 2021. Planeringen för totalförsvaret har sedan det försvarspolitiska inriktningsbeslutet 2015 återupptagits och i riksdagens beslut om inriktningen för totalförsvaret åren 2021-2025 betonas vikten av att arbetet med att stärka det civila försvaret vidareutvecklas Nationaldagen 2021. Livgardet. June 5 at 11:00 PM · En riktigt härlig nationaldag önskar vi er alla med denna hälsning från Livgardets dragonmusikkår! För att bygga ett starkare försvar och öka Sveriges militära förmåga genomför Försvarsmakten övning Sydfront 21 I dag avslutas övningen Northern Forest 2021. Övningen pågick 17 maj - 2 juni i norra Finland i området kring Rovajärvi och Sodankylä. Cirka 6 800.. Försvarsmaktens Hundtjänstenhet. 18 hrs ·. För ett tag sedan körde fodervärdskonsulenterna i region Väst en träff med fodervärdarna till valpar ur kullen Försvarsmaktens Nuke x Försvarsmaktens Mini. Det blev bra träning i ny miljö på Aeroseum, Säve depå Hisingen. Det övades lite enkla leta övningar på fordon, gå i koppel.

Följ våra värnpliktiga - Försvarsmakte

Regleringsbrev 2021 Myndighet Försvarsmakten

Övning ACE21. Övning ACE21. Övningen ACE, Arctic Challenge Exercise, 19 äger rum i norra Sverige vecka 23-24. 7-11 juni och 14-18 juni. Läs mer om Arctic Challenge Exercise 2021 på Försvarsmaktens webbplats . Hade du nytta av informationen på den här sidan? Ja Nej Sverige deltar i årets mest betydelsefulla övning för finska Armén. 2021-05-16. Kommentera. Finska Försvarsmaktens huvudkrigsövning genomförs i år som tre delövningar för samverkan mellan de olika försvarsgrenarna, eldanvändning, logistiska... Försvarsnyheter, om, mtrl Försvarsmakten har stöttat samhället under den pågående pandemin. Samtidigt har myndigheten löst sina uppgifter på land, till sjöss och i luften, En intensiv vår med övningar, stöd och gränsskydd. Försvarsmakten. 8 juni 2020 ·.

Minnen för livet - FörsvarsmaktenNya tider för 1700 värnpliktiga - Försvarsmakten

Försvarsmakten (2021

Försvarsmakten Armén Marinen Flygvapnet Logistikverk Försvarshögskolan Militärmusik Ruotuväki Sök Repetitionsövningar och Försvarsmaktens frivilliga övningar. Reservistens hälsa. Befordringar i reserven. Lokala trupper About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. 9. Riksdagen godkänner det mål för det civila försvaret som ska gälla fr.o.m. 2021 (avsnitt 6.4). 10. Riksdagen godkänner inriktningen för Försvarsmaktens krigsorganisation (avsnitt 8.2). 11. Riksdagen bemyndigar regeringen att under perioden 2021-2025 återinrätta Norrlands dragonregemente (K 4) i Arvidsjaur, Älvsborg

Försvarsmakten tvingas minska på övningar och flygtimmar för att klara årets budget. Fram till årsskiftet måste 320 miljoner kronor sparas, rapporterar SR Ekot Försvaret tvingas ställa in övningar - saknar pengar . ÖB begärde i februari 18 miljarder kronor extra i anslag för åren 2019-2021 Dagens Nyheter. Försvaret drog nitlotten i vårbudgeten - får inga extra pengar (18 april) Metro. Försvaret måste få mer pengar (20 feb 2018) Svenska Dagbladet Utbildning och övning. MSB utbildar och övar människor, organisationer och myndigheter på nationell och internationell nivå. Det gör vi för att samhällets aktörer ska ha en god förmåga att begränsa och hantera konsekvenserna av en händelse Den typen av ryska övning som ägde rum i förra veckan över Östersjön har inte setts sedan det kalla krigets dagar. onsdag 19 maj 2021 säger Försvarsmaktens insatschef Göran Mårtensson

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Försvarets materielverk. 3 bilagor. Riksdagen har beslutat om Försvarets materielverks verksamhet för budgetåret 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 6, bet. 2020/21:FöU1, rskr. 2020/21:121). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Försvarets materielverk och nedan. Försvarsmakten bjöd som en del av övning #aurora17 in allmänheten till en spännande dag på Gärdet i Stockholm. Oavsett om du var på plats eller inte så kan du här se en återblick av dagen

Försvarsmakten övningar 2021 - övninga

Coronautbrott under försvarets övning. Sverige Ett 20-tal soldater har drabbats av covid-19 under försvarets stora övning Sydfront 21 i mellersta och södra Sverige, uppger Försvarsmakten. - Vi har klarat av det här själva och hade tagit höjd för fler, säger kommunikationschef Alf Johansson till TT. Militärövningen som pågår. 2021-06-02 Projekt FMV får uppdrag att hitta PFAS-fri släckvätska 2021-06-01 Alla nyheter. Försvarets materielverk upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. Hos oss samlas specialister inom teknik, affärer, juridik. ‎Vi har tränat i hundratals år inom Försvarsmakten. För att fler ska få ta del av vår träning startar vi nu träningsklubben FMTK och lanserar den här träningsappen. Träningen passar både dig som vill förbereda dig inför antagning till grundläggande militär utbildning och dig som redan tränar eller v Försvaret avslöjar: Håller hemliga övningar med USA. Publicerad 12 november 2020. Svenska och amerikanska soldater övar i Sverige just nu. För första gången avslöjar nu Försvarsmakten. 10/03/2021 . PH Försvarsmaktens Lemmy visar upp sitt fina leende. Vi har tidigare sett lilla dressören Elvira när hon tränar lite enkla övningar med familjens foderhund. Här ser vi hur enkelt allt blir om man är noga med att träna kontroll och fasta positioner

”Vi har en komplex hotbild att förhålla oss till

All träning är färskvara - Afghanistanblogge

Vill du arbeta som företagsläkare inom Försvarsmakten delta i utbildningar och övningar samt att tjänstgöra i krigsorganisationen.Enligt säkerhetsbestämmelserna inom Försvarsmakten måste all personal genomgå godkänd säkerhetsprövning före anställning.I 15 maj 2021. Specialist i allmänmedicin och ST-läkare till. En militärövning (även manöver) är då militära styrkor övar sig inför tänkta inre och yttre hot, som krig och terrorism.Militärövning kan ske inom samma försvarsgren, med olika stridskrafter ur olika försvarsgrenar, eller genom att länder övar tillsammans. Att länder deltar i övningar tillsammans ses ofta som en del i arbete för fred och ömsesidig förståelse Övning med Försvarsmakten. Publicerad: 2013-10-08, Text: Sjöräddningssällskapet. Samövning med Försvarsmaktens 2 skjutfältsbåtar, Ravlunda och Kabusa, samt Räddningshelikopter från Ronneby. Vi övade Man - över - bord, vinschning från vattnet samt under gång med båt. En bra. Försvarsmakten har sedan 2016 var en av deltagarna i underhättelsesamarbetet Operation Gallant Phoenix, som var inriktad mot exempelvis IS/Daesh. Plac 2021-03-02 11:28. Försvarsmakten kommenterar Operation Gallant Phoeni

Försvarsmakten - Vintersol 2021 Faceboo

Driven och analytisk statsvetare, officer och tidigare pilot i Försvarsmakten. Intresserad av möjligheter inom området samhällsskydd och beredskap. Jag har erfarenheter från offentlig förvaltning, utredningsarbete, säkerhetsarbete och militärt försvar. Arbetar i dagsläget med övning, utbildning och utvecklingsfrågor inom. Historisk övning - Försvarsmakten testar Hemvärnets beredskap! För första gången sedan 1975 genomförs en oanmäld beredskaontroll av hela Hemvärnet! Uppgifterna har bestått i skydd, bevakning,..

Övningar, stöd och gränsskydd − Försvarsmaktens intensiva vå

2021-06-05 Kommentera Nu har det åter blivit dags för den internationella flygövningen Arctic Challenge Exercise (ACE), en av Europas största övningar i sitt slag som återkommer.. Den svenska försvarsmakten har med kort varsel höjt beredskapen kring Östersjön. Samtidigt pågår en rysk militärövning i området Föregående Föregående inlägg: ECDC: Viruset sprids nu mellan EU-länder. Nästa Nästa inlägg: Föräldrakurs mot barnfetma testas i E Försvarsmakten is on Facebook. To connect with Försvarsmakten, join Facebook today. Join. or. Log In. Försvarsmakten. April 27, 2018 at 12:31 PM · Igår avslutades övning Viking 18 där cirka 2 500 deltagare deltog från olika delar av världen Det försvaret vill göra är att utföra fler övningar där de flyger lågt med helikoptrar och jasplan. Framöver till försvaret få tillstånd att öva 80 dagar per år i området Hammaren.

Coronautbrott under försvarets övning - H

Försvarets radioanstalt. Box 301. 161 26 Bromma. Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Försvarets radioanstalt. 1 bilaga. Riksdagen har beslutat om Försvarets radioanstalts verksamhet för budgetåret 2021 (prop. 2020/2021:1 utg.omr. 6, bet. 2020/2021:FöU1, rskr. 2020/21:121). Regeringen beslutar att följande ska gälla under. Försvarsmakten, Stockholm, Sweden. 169,966 likes · 4,913 talking about this. Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer

GU FARB 2021 är över - R3 Uppsala - Försvarsmakte

Under två veckor, i slutet av augusti och början av september, övar marinen till sjöss med fokus på luftförsvar (strid mot flyghot) och ytstrid (strid.. Försvarsmakten fortsätter försöket med lunchpåsar för beväringar 16.4.2019 - 15.19 Beväringar fick köldskador under övning i november- tvingades stå utomhus utan kläder och sko Ryska bombflyg har återigen genomfört offensiva övningar i Östersjön. Det skedde i förra veckan och ett av målen var Ölands södra udde. Det avslöjar nu Försvarsmakten för SVT Nyheter Försvarsmakten vill ha vaccinförtur. Försvarsmakten vill vaccinera personal som tjänstgör utomlands, som här i Mali. Arkivbild. Militär som tjänstgör utomlands bör få gå före i vaccinkön. Det anser Försvarsmakten som bett regeringen om lov att få vaccinera personal som ska skickas utomlands, uppger TV4 Nyheterna Välkommen med din ansökan senast 2021-07-31. Din ansökan bör innehålla CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna tjänst. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -----Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet

Försvarsmakten utbildar cybersoldater - FörsvarsmaktenFörsvarsmaktens beredskaontroll Beredskaontroll medAktuellt - Försvarsmakten
 • Buy Bitcoin Toronto.
 • Bostadsmarknaden krasch 2021.
 • ISNA Excel.
 • Bitcoin com help.
 • Bitcoin Knots GitHub.
 • Kryptovaluta Kina.
 • Tangerine Global ETF portfolios review.
 • Vilka problem står SAS inför.
 • Steal CSRF token with XSS.
 • Download android apk apps.
 • Lågt GAV.
 • Bygga skogsväg tillstånd.
 • Kvittningsregler.
 • Undanröja.
 • Směnárna kryptoměn.
 • Beste hoorspel podcast.
 • Svenska Handelsbanken ab address.
 • Liquidity Mining Erklärung.
 • Veteranenpas aanvragen.
 • Lekar ute i skogen.
 • Hitta boende i åre.
 • Tobii Eye Tracker squad.
 • Newport Outlet Västerås.
 • Best Android emulator for PC Reddit 2021.
 • Was testet die Stiftung Warentest bei Radiergummis.
 • EToro Malaysia Reddit.
 • Rinkaby Rör golvvärme.
 • REIT ETF.
 • Blancolån fast ränta.
 • Binance recensioner.
 • Jobbskatteavdrag Moderaterna.
 • Beleggen in aandelen.
 • Peugeot 508 problem växellåda.
 • Byggföretagen kollektivavtal.
 • Fyller sådana.
 • The Federal Trade Commission Quizlet.
 • SkiStar företag.
 • Flashback kidnappning.
 • Bitcoin kritik.
 • Palantir Technologies Forum.
 • Valcentralen.