Home

Boliden avstämningsdag 2021

Avstämningsdag för aktiesplit och erhållande av inlösenaktier kommer att vara fredagen den 7 maj 2021 och avstämningsdag för erhållande av inlösenlikvid kommer att vara onsdagen den 2 juni 2021, varvid utbetalning av inlösenlikviden beräknas kunna verkställas av Euroclear Sweden måndagen den 7 juni 2021. Bolagsordning avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenaktie i enlighet med punkten a) ovan är den 7 maj 2021. Handel i inlösenaktierna beräknas ske under tiden från och med den 10 maj 2021 til Avstämningsdag för aktiesplit och erhållande av inlösenaktier kommer att vara fredagen den 7 maj 2021 och avstämningsdag för erhållande av inlösenlikvid kommer att vara onsdagen den 2 juni 2021, varvid utbetalning av inlösenlikviden beräknas kunna verkställas av Euroclear Sweden måndagen den 7 juni 2021

Aktieägarna i Boliden AB (publ) (org. nr 556051-4142) kallas till årsstämma tisdagen den 27 april 2021 handlas Boliden-aktien till ny aktiekurs (efter aktiesplit). Avstämningsdag för aktiesplit samt mottagande av inlösenaktier. 17 maj Samtliga aktieägare som innehar Boliden-aktier denna dag får varje aktie uppdelad i två aktier, varav en inlösenaktie. Första dag för handel med inlösenaktier. 18 ma

Årsstämma 2021 - Bolide

 1. Här hittar du en lista över alla kommande aktieutdelningar på börsen. Du kan också söka direkt på bolag och få svar på när de har en aktieutdelning
 2. 2021-05-06: 2021-06-07 Ordinarie utdelning: 8,25 SEK: 2021-04-28: 2021-05-04 Ordinarie utdelning: 7,00 SEK: 2020-04-29: 2020-05-06 Distribution av värdepapper: 4,25 SEK: 2019-05-23: 2019-06-25 Ordinarie utdelning: 8,75 SEK: 2019-05-0
 3. Handlas utan utdelning: 2021-06-15 Oxford Square Capital Corp Ordinarie utdelning: 0,035 USD Utdelningsdag: 2021-06-30 Handlas utan utdelning: 2021-06-15 PS Business Parks Inc Ordinarie utdelning: 0,325 USD Utdelningsdag: 2021-06-30.
 4. Metals for modern life. For more than 90 years, Boliden has been exploring, extracting and processing base metals and precious metals. Our production is based on experience, innovation and modern technology, developed in collaboration with Nordic technology and engineering companies
 5. Boliden: 2019-05-06: 8,75 SEK i ordinarie utdelning (har även extra utdelning 4,25 SEK per aktie genom inlösen) Corem Property: 2019-05-06: 0,45 SEK i stamaktie: Inwido: 2019-05-06: 2,50 SEK: Midsona: 2019-05-06: 1,25 SEK: Poolia: 2019-05-06: 0,25 SEK: Rejlers: 2019-05-06: 1,00 SEK: Boule Diagnostics: 2019-05-07: 0,55 SEK: NGS: 2019-05-07: 1,00 SEK: Securitas: 2019-05-07: 4,40 SEK: Tele2: 2019-05-0

Kommuniké från Bolidens årsstämma Placer

Vilket datum har Tele2 utdelning 2021? Se matrisen nedanför. Tele2 är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är i huvudsak inriktade mot att erbjuda tjänster på den europeiska marknaden, vilket innefattar lösningar inom bredband, fast och mobil telefoni, datanät, kabel-TV och innehållstjänste Avstämningsdag. 26 februari 2021 . Utdelningsdatum. 29 mars 2021. Valutakurs. Valutakursen som används vid tillkännagivandet i USD, GBP och SEK är kursen vid middagstid dagen före tillkännagivandet av utdelningen. Utbetalning av utdelning

Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ) Placer

Boliden's Capital Markets Day 2021: Competitive metals for adapting to climate change WEBCAST 12.30 CET Publicerad: 2021-03-17 (Cision) Bolidens kapitalmarknadsdag 2021: Konkurrenskraftiga metaller för klimatomställning WEBCAST 12.3 Uppdaterad 23 maj 2021 Publicerad 23 maj 2021 Metallbolaget Boliden tillbakavisar de hårda anklagelserna som FN:s råd för mänskliga rättigheter kommit fram till i sin rapport Rejält vinstlyft för Boliden Publicerad 2021-02-12 07:53. Foto: Boliden. Rapport Gruv- och smältverksbolaget Boliden nästan fördubblade resultatet och bjuder på en rejäl extrautdelning som vida översteg analytikernas förväntningar. Bolidens.

Hård FN-kritik mot Bolidens avfall i Chile Uppdaterad 23 maj 2021 Publicerad 23 maj 2021 Det svenska metall- och gruvbolaget Boliden får skarp kritik för verksamhet i Chile av rapportörer. Gruv- och smältverksbolaget Boliden redovisar ett rejält vinstlyft för fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår en höjd utdelning. Bolidens vinst före skatt landade på 3 013 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2020. Motsvarande kvartal året före var vinst Utdelningen föreslås betalas ut i två utbetalningar, 10,00 kronor med avstämningsdag den 7 maj 2021 och 4,00 kronor (eller 1,00 kronor per aktie efter genomförande av den aktiesplit 4:1 som styrelsen föreslagit inför årsstämman) med avstämningsdag den 8 november 2021. Viktiga utdelningsdatum 2021. Första utbetalnin 2021-03-09 11:31 Här har jag plockat ut de topp 20 mest högst direktavkastning. Börsdata är en bra tjänst för att sortera ytterligare lite, men bästa sättet skulle jag säga är att kolla i de bolag som du är intresserad av i deras Bokslut Publicerad: 12 februari 2021 kl. 07.49 Uppdaterad: 12 februari 2021 kl. 12.04 Foto: Johanna Norin/TT Gruv- och smältverksbolaget Boliden lyfte vinsten rejält under fjärde kvartalet

Inför Bolidens kapitalmarknadsdag: 2021 kan bli ett rekordår vinstmässigt Publicerad: 2021-03-17 09:53 | Längd: 02:21 Di:s analytiker Ulf Petersson ser ingen anledning till att Bolidens kursrally ska avstanna i närti Bolidens årsstämma hölls den 28 april 2020 i Stockholm. beslutade om en utdelning till aktieägarna med 7 kronor per aktie och att torsdagen den 30 april 2020 skall vara avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas komma att skickas till aktieägarna genom Euroclear Sweden AB:. Publicerad: 2021-02-12 (Direkt-SE) BÖRSEN: POSITIV ÖPPNING MED BOLIDEN SOM DRAGLOK, OMXS30 +0,2%. Publicerad: 2021-02-12 (Direkt-SE) BÖRSEN: DÄMPAD ÖPPNING VÄNTAS MED BOLIDENS DELÅR I FOKUS . Publicerad: 2021-02-12 (Direkt-SE) NILÖRN: GYNNAS AV E-HANDEL OCH SPORT. Publicerad: 2021-02-12 (Direkt-SE) NILÖRN: ORG TILLVÄXT 13% 4 KV.

Kommuniké från Bolidens årsstämma - Bolide

I Industrivärdens bokslutsrapport 2020 har en felaktig uppgift om avstämningsdag, för av styrelsen föreslagen utdelning, angetts. Avstämningsdag är den 23 april 2021. Stockholm den 9 februari 2021. AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information kontakta: Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, tel. 08-666 64 0 Det svenska metall- och gruvbolaget Boliden får skarp kritik för verksamhet i Chile av rapportörer från FN:s råd för mänskliga rättigheter. Runt 12 000 människor har tagit skada av. Cibus invests in daily goods properties with strong tenants so we can provide increasing dependable income to our shareholders Hästkällaren Rid Trav & Western AB (Hästkällaren eller Bolaget) meddelar härmed att avstämningsdag för erhållande av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 2021 som Hästkällaren delar ut till sina aktieägare är bestämd till måndagen den 29 mars 2021. Detta innebär att sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner av.

Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ

Gruv- och smältverksbolaget Boliden redovisar ett rejält vinstlyft för fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår en höjd utdelning. Bolidens vinst före skatt landade på 3 013 miljoner kronor. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 26 april 2021. Med denna av­stämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas den 29 april 2021. Styrelse, revisor och arvoden. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet Avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning är den 15 april 2021 och utbetalning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 20 april 2021. Till styrelseledamöter i Swedish Match AB (publ) omvaldes Charles A. Blixt, Andrew Cripps, Jacqueline Hoogerbrugge, Conny Karlsson, Alexander Lacik, Pauline Lindwall, Wenche Rolfsen och Joakim Westh NCC:s årsstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning om 5,00 kronor för verksamhetsåret 2020, uppdelat på två utbetalningstillfällen. Avstämningsdag för den första utbetalningen om 2,50 kronor är den 1 april 2021 och för den andra utbetalningen om 2,5o kronor den 9 november 2021 BOLIDEN, Sweden, March 17, 2021 /PRNewswire/ -- Boliden's Capital Markets Day comprises presentations by Boliden's management with the aim of contributing to a deeper understanding of value.

Aktieutdelningar - Alla kommande utdelningar Finansportale

Boliden (BOL) - Köp aktier Avanz

Svenska Handelsbanken AB (publ) kallar till årsstämma onsdagen den 24 mars 2021. I enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen, i syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid-19, beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. avstämningsdag för utdelning föreslås den 29 mars 2021. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas genom Euroclears försorg den 1 april 2021. Styrelsens förslag till utdelning om 2,90 kronor per aktie motsvarar cirka 25 procent a Stämman beslutade om utdelning om 6,50 kronor per aktie (vilket, som kommunicerats tidigare, utgörs av en ordinarie utdelning om 4,50 kronor och en extra utdelning om 2 kronor). Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till torsdagen den 29 april 2021. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 4 maj 2021 Avstämningsdag för aktiesplit inkl. rätt till inlösenaktie är den 17 maj 2017. Handel med inlösenaktier sker mellan 19 maj och 2 juni 2017. Inlösenlikvid utbetalades den 12 juni 2017. Skatteverket har nu publicerat allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av årets inlösenprogram. Detta återfinns här. Dokumen

Placera. Placera - Avanz

2021-01-21 - 11:55. Bolidens rapport för tredjefjärde kvartalet 2020 publiceras fredagen den 12 februari, kl. 07.45. Samma dag kl. 09.30 hålls en press- och analytikerkonferens som även kan följas via webcast och telefon. Från Boliden medverkar Mikael Staffas, vd och koncernchef samt Håkan Gabrielsson,. Handelsbanken är utan tvekan en av de mest populära bankaktierna bland utdelningsinvesterare. Det har mycket att göra med att de har en bra utdelning & direktavkastning, samt en lång och stabil utdelningshistorik. Handelsbanken (SHB) är en av nordens största banker med kontor i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien och Nederländerna. Banken öppnade sitt första kontor. Köp aktien Investor AB ser. A (INVE A). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realti · 0,25 kr per aktie med avstämningsdag 20 maj 2021. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 18 maj 2021. · 0,25 kr per aktie med avstämningsdag 20 juli 2021. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 16 juli 2021. Samtliga beslut.

Under april uppgick ETF-handeln till cirka 10,5 mdkr (11,6 mdkr i mars) varav cirka 9,9 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 98% Avstämningsdag för eventuell utdelning som beslutas av stämman gällande räkenskapsåret 2020 är den 26 mars 2021. Den tidigaste utbetalningsdagen för sådan utdelning är den 6 april 2021. Nordea iakttar en tyst period som inleds den femte bankdagen efter utgången av ett finansiellt kvartal och upphör när den finansiella rapporten för perioden i fråga har publicerats Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen av bolagets aktier. Beslut om incitamentsprogram 2021 och emission av tecknings- och. Vi håller våra operativa antaganden i stort sett oförändrade, men eftersom våra 2021-2022 baseras på spotpriser förklarar högre metallpriser våra positiva revideringar. På grund av kopparpriset, som är upp 25 procent hittills i år, har Bolidens korg med metallpriser utvecklats exceptionellt gynnsamt i år

MFN.se > Boliden > Välkommen till årsstämma i Boliden AB ..

Vilket datum har Skanska utdelning 2020 & 2021? Se matisen nedanför. Skanska är en svensk global bygg- och projektutvecklingsbolag. Bolaget är verksamma inom bygg och utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan CAPITAL MARKETS DAY MARCH 17, 2021 Boliden Low-Carbon Copper <1.5kg CO 2 /kg Cu Produced from copper concentrate mined in our own mines Boliden Recycled Copper <1.5kg CO 2 /kg Cu 100% recycled copper produced from, for example, electronics 7 Strong industrial logic Economies of scal Boliden börjar under tisdagen vaccinera personalen i Aitikgruvan. Foto: Lennart Håkansson LKAB och Boliden tar olika vägar för Covid-vaccin. Malmfälten I dagarna påbörjar Boliden 25 maj 2021 kl 06:44 Uppdaterad: 25 maj 2021 kl 06:46. Posted by Daniel Gleeson on 10th May 2021 As Boliden continues to pursue further development of the Kristineberg underground copper-zinc mine in Sweden, it is increasing its understanding of the use of battery-electric vehicles at its underground operations

MFN.se > Boliden > Kommuniké från Bolidens årsstämm

Totalt skulle 249 miljarder kronor delas ut i aktieutdelning under detta året, än så länge har ca 54 miljarder delats ut. Se listan här Uppdaterad 27 april 2021 Publicerad 27 april 2021 Det senaste stora mineralfyndet i närheten av Strömfors och Nyholm utanför Bolidens samhälle i Skellefteå kommun betecknas som en riktig.

Boliden - Metals for modern lif

 1. Bolidens Skidklubbs Årsmöte flyttas fram till hösten 2021; Skidträning 2021 3-8 år Skidskolan BUS Onsdagar kl 18.00-19.00 start 13/1. 6-10 år Träning och lek Måndagar och Onsdagar kl 18.00-19.00 start 11/1 . 11 år.
 2. FN:s råd för mänskliga rättigheter riktar skarp kritik mot svenska Boliden för giftigt avfall som dumpades i Chile. Runt 12 000 människor har tagit skada, visar rådets granskning. Regeringen tillbakavisar krav på att agera. Fallet det rör sig om går tillbaka till mitten av 1980-talet.
 3. imum 400 aktier. Övrigt: Checkin.com noteras på First North den 20 maj 2021
 4. Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap

23 maj 2021 13:50. Det svenska metall- och gruvbolaget Boliden får skarp kritik för verksamhet i Chile av rapportörer från FN:s råd för mänskliga rättigheter Boliden will announce its Interim Report for the first quarter 2021 on Tuesday 27 April at 07.45 (CET). A press and analyst conference will be held on the same day at 09.30, which also can be followed via webcast and telephone. The report will be presented by Boliden's President and CEO Mikael Staffas, and CFO Håkan Gabrielsson Aitik Boliden Area Garpenberg Tara Kevitsa 2010 2020 Exploration Exploration cost 504 (570) MSEK ‒ Reduced activities due to Covid-19 ‒ Drift to Tara Deep 76% completed ‒ 2021: >700 MSEK New partnerships ‒ Norden Crown Metals Corp. (Norway) ‒ Buchans Resources Limited (Canada) CAPITAL MARKETS DAY MARCH 17, 2021 Stockholm 8 januari 2021 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), nedan kallat Fonden, i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm. Fonden offentliggör avstämningsdag 2021 och NAV-kurs för december 2020

Precis som guidat upplevde Boliden produktionsstörningar vid Aitik-gruvan. Positivt var att Bolidens nyckelsmältverk redovisade en stabil produktion. Det verkar just nu inte finnas några stora överraskningar i Q1-rapporten som bör leda till ändringar av konsensusprognoserna. Capex-utsikterna för 2021 kvarstår på 7 miljarder SEK Vinstvarning från Boliden Publicerad 2021-03-15 14:29. Boliden meddelar att det har produktionsstörningar och förhöjd covid-19-smitta i Aitikgruvan i Gällivare och Taragruvan på Irland. Därför bedöms rörelseresultatet inom affärsområde Gruvor påverkas negativt med närmare 200 miljoner kronor under det första kvartalet Boliden's Capital Markets Day 2021: Competitive metals for adapting to climate change WEBCAST 12.30 CET PR Newswire BOLIDEN, Sweden, March 17, 2021 BOLIDEN, Sweden, March 17, 2021 /PRNewswire. Bolagsskatten sänks till 20,6 procent för beskattningsår som börjar den 1 januari 2021 eller senare. Bakgrunden är att riksdagen fattade beslut 2018 om en successiv sänkning av bolagsskatten i två steg; 2019-2020 21,4 procent och från och med 2021 20,6 procent. Expansionsfondsskatten för enskild firma följer skattenivån för.

Vid Lifcos årsstämma den 23 april 2021 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en uppdelning av bolagets befintliga 90 843 260 aktier (split), så att varje befintlig aktie delas upp i fem nya aktier av samma aktieslag (split 5:1). Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen.. Rättelse av avstämningsdag för aktiesplit: Avstämningsdag för aktieuppdelning (split) i SyntheticMR AB (publ) fastställd till 21 maj 2021. 12 maj 2021 kl 14:13 Stämman i SyntheticMR AB (publ) beslutade den 11 maj 2021 om uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varvid en (1) befintlig aktie delas i tio (10) aktier Avstämningsdag för utdelning är den 15 april 2021 och utbetalning beräknas ske den 20 april 2021. Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020 Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätt att erhålla utdelning föreslås bli den 28 oktober 2021. Om årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utbetalning av utdelning från Euroclear Sweden ske den 2 november 2021 Avstämningsdag för aktiesplit i Heimstaden fastställd. Pressmeddelande 2021-04-19 14:00. Årsstämman i Heimstaden AB (publ) beslutade den 8 april 2021 om uppdelning av bolagets samtliga befintliga aktier, varvid en befintlig aktie i bolaget delas i 10 aktier av samma aktieslag (aktiesplit 10:1)..

Avstämningsdag för aktieuppdelning (split) i Creades fastställd till 28 april 2021. Vid Creades årsstämma tidigare idag, den 14 april 2021, beslutades om uppdelning av bolagets befintliga 12 465 128 aktier (split), varigenom varje aktie, oavsett serie, delas upp i tio nya aktier Kvällsandakt - Simon Norberg, EFS Bolidens kör och blåsorkester Bolidens rapport för första kvartalet 2021 publiceras tisdagen den 27 april, kl. 07.45. Samma dag kl. 09.30 hålls en press- och analytikerkonferens som även kan följas via webcast och telefon. Från Boliden medverkar Mikael Staffas, vd och koncernchef samt Håkan Gabrielsson, ekonomi- och finansdirektör Boliden Boliden började året med ett bra kvartal då försäljningsintäkterna ökade och rörelseresultatet förbättrades, trots att volymen i Aitikgruvan minskade på grund av produktionsstörningar. 27 april 2021 kl 10:10 Uppdaterad: 27 april 2021 kl 14:47. Bolaget Boliden fraktade stora mängder miljöfarligt avfall, troligen närmare 20 000 ton, till norra Chile och trakten vid staden Arica under 1980-talet. En lokal firma som skulle stå för sluthanteringen gick i konkurs. FN:s råd för mänskliga rättigheter har granskat fallet som visar att.

Nu kommer utdelningarna - här är alla datu

 1. Avstämningsdag: 18 maj 2021 . Värdering: 70,2 Mkr pre-money. Villkor: Företrädesrätt 3;7. En (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Post: Övrigt: Odinwell noteras.
 2. g to get the commonwealth out of its record bankruptcy by the end of 2021, a move that is.
 3. genomfördes Swedish Match årsstämma enligt ett s.k. poströstningsförfarande, vilket innebar att inga aktieägare deltog på stämman personligen eller genom ombud
 4. Boliden Mines strives to improve in all things and in order to reach our goals in many different areas a functional collaboration with Contractors and Consultants is critical. This are some of our prioritized areas where collaboration is of outmost importance

Näringsliv Börs Sv

Djurhälsobolaget Swedencare har nu fastställt avstämningsdag för den tidigare aviserade aktiesplitten 5:1, där varje aktie delas i fem aktier. Bolaget har beslutat att avstämningsdag för uppdelningen av aktierna ska vara den 25 maj 2021. Det betyder att sista dag för handel i bolagets aktier. Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-04-22 kl. 06:40, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-04-22 kl. 16:09

Boliden drar inför spli

Utdelning och avstämningsdag Stämman beslutade om en utdelning till aktieägarna om 2,25 kronor per aktie och att torsdagen den 7 maj 2015 skall vara avstämningsdag för utdelning 2021-05-25 14:00 · Cision Volati AB: Volati announces record date for distribution of Bokusgruppen; 2021-05-25 14:00 · Cision Volati AB: Volati meddelar avstämningsdag för utdelning av Bokusgruppe Årsredovisning för 2020: kommer att redovisas senast 20 april 2021 på Spotlight Stockmarket och Bahnhofs hemsida. Kvartalsrapport 1: 4 maj 2021 Årsstämma: 11 maj 2021 Avstämningsdag för utdelning: 13 maj 2021 Kvartalsrapport 2: 19 augusti 2021 Kvartalsrapport 3: 9 november 2021 Bokslutskommuniké 2021: 15 februari 2022 Årsredovisning för 2021: Senast 26 april 202

Hur fungerar aktieutdelning? Avanz

19 februari 2021 - Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt 22 februari 2021 - Avstämningsdag i Företrädesemissionen 24 februari - 8 mars 2021 - Handel i teckningsrätter 24 februari - 10 mars 2021 - Teckningsperiod 24 februari 2021 - fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket - Handel i BT 2021-03-24 Nordeas ordinarie bolagsstämma 2021 och beslut av styrelsen; 2021-03-01 Nordea har publicerat sin årsredovisning, hållbarhetsredovisning och ersättningsrapport för styrande organ; Februari. 2021-02-25 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Nordea Bank Abp; 2021-02-17 Nomineringsrådets förslag till Nordeas ordinarie. Alligator Bioscience offentliggjorde den 15 december 2020 sitt beslut att genomföra en företrädesemission. Preliminär tidplan: 30 december 2020 - Offentliggörande av prospekt 30 december 2020 - Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt 4 januari 2021 - Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt 5 januari 2021 - Avstämningsdag i Företrädesemissionen 11.

 • Ängelholmshem kötid.
 • Bitcoin miner laptop.
 • IPFS Infura tutorial.
 • Vindkraftverk 45 kW.
 • Kain Warwick blueshyft.
 • Best online casino 2020.
 • DEGIRO ETF.
 • List of all blockchains.
 • Guldpris rekord.
 • SBI KYC form.
 • Oslipad diamant betyder.
 • Google wildcard partial word.
 • Google finance spreadsheet template.
 • Länsstyrelsen.
 • Kopparberg kommun.
 • Dogecoin USDT Binance.
 • S Broker Kosten ETF Sparplan.
 • Sydney Morning Herald front page Today.
 • Dividenden Aktien Österreich.
 • Isabelle Haak pojkvän.
 • Gleerups Företagsekonomi.
 • Altgold ankauf st. gallen.
 • Fidelity training program.
 • Mio soffa County 2 5 divan.
 • Xrp edmw.
 • Billiga prylar.
 • Wellnox Health AB.
 • Breakit Apotea.
 • Paint.net lens flare meme.
 • Grundstückgewinnsteuer Aargau.
 • Ursula Poznanski für Erwachsene.
 • Beleggen voor Dummies pdf.
 • Twitter Media Studio.
 • Domino Lampor.
 • Publikt aktiebolag krav.
 • Vestas Danmark.
 • BU Airbag.
 • Pokémon Trevor.
 • ASIC chip price.
 • Coindirect.
 • Ruth Langsford wedding ring.